Припремни часови

Припремни часови за пријемни испит из српског језика и књижевности почеле у првој недељи септембра (Зорица Мркшић):

УТОРАК (послеподневна смена),7. час (8-1, 8-4);

ЧЕТВРТАК (преподнева смена), 7. час (8-2, 8-3);