ПОЗИВ НА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

ЗА

ДЕЦУ РОЂЕНУ 2016. ГОДИНЕ И ДЕЦУ РОЂЕНУ У ЈАНУАРУ  И  ФЕБРУАРУ  2017.ГОДИНЕ. УПИС ЈЕ ОБАВЕЗАН.

УПИС ТРАЈЕ ОД 1.АПРИЛА ДО 31.МАЈА 2023.

ПРИЈАВУ ЗА УПИС ПОПУНИТЕ НА САЈТУ ШКОЛЕ   www.prvavojvodjanska.edu.rs  НА  ЛИНКУ: ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ 2023/2024.

У КАЛЕНДАРУ НА САЈТУ ШКОЛЕ БИЋЕ ИСТАКНУТ РАСПОРЕД ТЕСТИРАЊА ДЕЦЕ. О ДАТУМУ И ВРЕМЕНУ ТЕСТИРАЊА РОДИТЕЉИ ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНИ ПУТЕМ МЕЈЛА.

ВЕЋИНА ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД БИЋЕ ПРЕУЗЕТА ПРИ УПИСУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ (потврда о обављеном лекарском прегледу , извод из матичне књиге рођених…)

ЗА УПИС У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК НЕОПХПДНО ЈЕ ПРИ УПИСУ  ДОСТАВИТИ ПОТВРДУ ОБА РОДИТЕЉА О РАДНОМ ОДНОСУ.

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС ЈЕ ОГРАНИЧЕН .

ПРЕДНОСТ ПРИ УПИСУ У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ИМАЈУ ДЕЦА  КОЈА ТЕРИТОРИЈАЛНО ПРИПАДАЈУ НАШОЈ ШКОЛИ И ДЕЦА САМОХРАНИХ РОДИТЕЉА.

ЛИСТА ДЕЦЕ ПРИМЉЕНE У БОРАВАК БИЋЕ ИСТАКНУТА НА НАШЕМ САЈТУ ДО КРАЈА ЈУНА.