Почетак нове школске године

Настава почиње првог септембра према моделу непосредне наставе. Значи, часови ће трајати 45 минута, Дакле, настава ће се одвијати непосредно у школи  пре подне и после подне и ученици се не деле у групе.

Непарна смена полази пре подне од 8.00, а парна после подне од 13.30. Ученици другог разреда долазе на наставу у 12.30. Подсећамо наставнике, ученике и родитеље да се сваке недеље ротирају смене, тако да смена која је ишла на наставу пре подне, следеће недеље иде после подне.

Млађи  разреди ће реализовати наставу у својим учионицама (као пре почетка пандемије)  За више разреде ће бити организована кабинетска настава (исто као и пре почетка пандемије). Организација и реализација наставе одвијаће се уз поштовање прописаних мера заштите свих запослених и родитеља (ношење маски у прописано време ,  чешће прање   и дезинфекција руку и сл.).

Молимо вас да пажљиво прочитате Упутство које вам прослеђујемо, а односи  се на организацију и реализацију наставе као и Прилог 1. у којем су објашњени индикатори и граничне вредности  процене ризика за преношење SARS-CoV-2 вируса у популацији. Упутство преузмите ОВДЕ

Распоред учионица и кабинета у приземљу преузмите ОВДЕ

Распоред учионица и кабинета на спрату, преузмите ОВДЕ