MОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ

Директор школе Оливер Стојановић је покренуо читав низ пројеката на модернизацији и ревитализацији школског објекта.

У следећем прилогу можете погледати на  којим пројектима се тренутно ради: