КОНТАКТ

Основна школа „Прва војвођанска бригада“
Нови Сад, Сељачких буна 51/а
Телефон: 021 400 540
Мејл: prvavojvodjanskabrigada@gmail.com
Сајт: www.prvavojvodjanska.edu.rs
Maпа: ОВДЕ