JАВНЕ НАБАВКЕ

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2021. годину
Интерни план изузетих набавки од примене ЗЈН..

ОШ Прва војвођанска бригада Нови Сад
Сељачких буна 51а
Нови Сад
БРОЈ:257

Објављује

Обавештавамо Вас да је Основна школа „Прва вој вођанска бригада“ Нови Сад поништила Конкурс који је објављен у публикацији „Послови“ број 872 11.03.2020.године и поново га расписати као нов и спровести у складу са редовном процедуром која је уређена важелим прописима.

Директор Школе
Оливер Стојановић