JАВНЕ НАБАВКЕ

План јавних набавки за 2021. годину
Интерни план изузетих набавки од примене ЗЈН..

ОШ Прва војвођанска бригада Нови Сад
Сељачких буна 51а
Нови Сад
БРОЈ:257

Објављује

Обавештавамо Вас да је Основна школа „Прва вој вођанска бригада“ Нови Сад поништила Конкурс који је објављен у публикацији „Послови“ број 872 11.03.2020.године и поново га расписати као нов и спровести у складу са редовном процедуром која је уређена важелим прописима.

Директор Школе
Оливер Стојановић