БУДИ ДРУГ И ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

ПРОЈЕКАТ – БУДИ ДРУГ И ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

 

Нашој школи је додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада у оквиру пројекта „BUDI DRUG – PRIJAVI NASILJE“. То значи да је наш рад, рад  ученика и школе признат на највишем европском нивоу. Пројекат је признат у оквиру e_Twinning портала. Ученици су упознати са истим.

Циљ пројекта “Буди друг – пријави насиље “ је био подизање свести ученика о доприносу смањења вршњачког насиља. Начин за смањење вршњачког насиља у школама је обележавање „Дана ружичастих мајица“. Милиони младих људи из целог света обележава Међународни дан борбе против вршњачког насиља „Дан ружичастих мајица“ (последња среда у фебруару, у земљама широм света). Пројекат је био усмерен на ученике основних и средњих школа од 6 до 19 година, због превенције, али и смањења вршњачког насиља у школама. На основу сарадничког рада између школа, ученици су припремити презентације, падлете, постере, есеје, игре, квизове итд.

ЦИЉЕВИ

Превенција вршњачког насиља
Подизање свести код ученика о последицама вршњачког насиља
Упознавање ученика са појмом вршњачког насиља, његовим формама, распрострањености и начинима на које се оно може превенирати и превазићи, као и о акцијама које ученици могу да предузму уколико трпе или су сведоци вршњачког насиља; отварање теме вршњачког насиља без предрасуда и табуа, у атмосфери прихватања.
Развијање ИКТ компентенција код ученика у комуникацији са ученицима партенерских школа, прављењу Падлета, постера идр.
Развијање језичких вештина код ученика(говор, читање писање)
Размена личних искустава и мишљења
Развијање креативности
Развијање тимског рад