ЦРВЕНИ КРСТ О НАРКОМАНИЈИ

Резултат слика за ЦРВЕНИ КРСТ"

 

Родитељски састанци о злоупотреби наркотика 2019

 

Црвени крст Новог Сада је реализовао Пројекат „Тематски родитељски састанци о злоупотреби наркотика 2019“. Како родитељи имају веома важну улогу у животу и развоју детета, на овај начин се истиче значај превентивних програма који су усмерени на одрасле.

У оквиру Црвеног крста Новог Сада формиран је стручни и пратећи тим, који води родитељске састанке на тему наркоманије у основним и средњим школама.

Тим чине:

  • др Тамара Бугарски – лекар Клинике за болести зависности Клиничког центра Војводине,
  • Нада Тодоресков – психолог и психотерапеут и
  • Остоја Јовишевић – инспектор МУП-а, Полицијска управа Нови Сад.

 

Родитељском састанку је присуствовало седам родитеља ученика седмог разреда. Присутни родитељи су били врло заинтересовани за ову проблематику и активни у дискусији.

         Састанак је трајао 90 минута. Предавачи су у првих 60 минута говорили о овој проблематици. Преосталих 30 минута је било предвиђено за дискусију са родитељима.

Психолог je током родитељских састанaка говорила о проблему адолесценције, која је сама по себи фактор ризика. Осим тога говорила је о разлозима  због којих се почиње са узимањем супстанци, што су интрапсихички проблеми и средински фактори.

Лекар je говорила о начину дејства дрога, њиховом утицају на телесно и психичко здравље и указивао je на промене у понашању  које се у таквим случајевима јављају. Родитељи су  добили информације о начину раног препознавања и детекције узетих супстанци. На крају овог дела предавања родитељи су се информисaли где могу да се обрате за помоћ, уколико посумњају или се увере да им дете користи дроге.

Представник МУП-а je показиваo родитељима дрогу у облику у каквом се могу наћи на улици или у кући. У наставку je указивао на правне аспекте овог проблема и законске регулативе које прате проблем зависносто од дрога.

 Циљна група на коју су ефекти реализације пројекта имали утицај:

Директан утицај су  имaли родитељи. У првом реду су они добили тачне и врло прецизне информације о самим супстанцима, њиховом деловању, промени понашања код деце уколико их узму и како да се понашају у тој ситуацији. Оваква обученост родитеља поспешиће комуникацију њих и деце када се говори о наркоманији, деца ће моћи од родитеља да добију аргументоване податке о дејству дрога, а ако деца и почну са коришћењем, родитељи ће бити у могућности да то раније препознају. На тај начин, индиректно ће  ефекти овог програма имати утицаја и на децу.

 Општи циљ:

  • Родитељи су едуковали о злоупотребама дрога
  • Постигнута је боља информисаност родитеља
  • Побољшаће се комуникација на тему наркоманије у породици
  • Раније ће се препознати коришћење дрога

Координатор Црвеног крста
Сања Станковић