ЦЕНА УЖИНЕ ИЗМЕНЕ

ЦЕНЕ УЖИНЕ И БОРАВКА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019/2020.

 

МЕСЕЦ                     ЦЕНА УЖИНЕ          ЦЕНА БОРАВКА         БР.РАД. ДАНА        БР. ДАНА У МЕСЕЦУ

СЕПТЕМБАР           540,00                           2660,00                           21/11                           21

ОКТОБАР                 1030,00                         2660,00                          23                                23

НОВЕМБАР             981,00                           2533,00                           20                                21

ДЕЦЕМБАР             749,00                            1935,00                           16                                22

ЈАНУАР                    537,00                            1388,00                           12                                20

ФЕБРУАР                 816,00                            1596,00                            12                                20

МАРТ                        1030,00                          2660,00                           22                               22

АПРИЛ                     702,00                            1814,00                            15                                22

МАЈ                           981,00                             2533,00                           20                               21

ЈУН                            562,00                             1451,00                           12                                22