РОДИТЕЉИ

ПОЗИВНО ПИСМО ЗА ЧЛАНСТВО У САВЕТУ РОДИТЕЉА

АКАДЕМИК ДР ЕМИЛ КАМЕНОВ


Како да своје дете припремим за школу

Поштовани родитељи будућих првака

На горњем линку имате веома поучан приручник како да на најбољи начин припремите своје дете за полазак у школу. Пручник је написао Др Емил Каменов 2005. године. О његовој биографији погледајте на сајту  СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА .

Његова супруга Каталин Обершал Каменов дала је писмену сагласност да приручник објавимо на сајту Школе.

( Ovim putem dajem saglasnost da na sajtu škole objavite u celosti tekst knjižice -  Priprema deteta za školu - autora akademika, dr. prof. Emila Kamenova.  Kamenov - Oberšal Katalin)

Заинтересовани родитељи могу да се обрате госпођи Каталин на телефон  063 8227300

 

ПОДРУЧЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА“ ЗА УПИС УЧЕНИКА

 1. Драгослава Срејовића: парни бројеви од 2 до 36 и непарни бројви од 1 до 49.
 2. Данице Јовановић ( Ветерничка рампа)
 3. Александре Серђукове ( Ветерничка рампа)
 4. Адела Немешањија ( Ветерничка рампа )
 5. Јарославе Јароши ( Ветерничка рампа )
 6. Марте Јорговић ( Ветерничка рампа )
 7. Паула Шосбергер ( Ветерничка рампа )
 8. Јудите Шалго ( Ветерничка рампа )
 9. Софије Пасковић ( Ветерничка рампа )
 10. Слободана Селенића
 11. Миће Поповића
 12. Сомборска рампа: непарни бројеви од броја 35 до краја улице и парни бројеви од 20 до краја улице
 13. Ново Насеље 2
 14. Кароља Селеша
 15. Булевар војводе Степе
 16. Бошка Петровића
 17. Павла Ивића
 18. Ленке Дунђерски
 19. Милеве Марић
 20. Сељачких буна
 21. Ђорђа Никшића Јохана: непарни бројеви до броја 11 и парни бројеви
 22. Стојана Новаковића: непарни бројеви до броја 27
 23. Тодора Тозе Јовановића
 24. Радомира Раше Радујкова
 25. Владике Ћирића
 26. Булевар Слободана Јовановића: непарни бројеви од 21 до краја улице и парни бројеви од 14 до краја улице
 27. Булевар Јована Дучића: парни бројеви од 2 до 12
 28. Булевар кнеза Милоша: непарнии бројеви од 13 до 35 и парни бројеви од 12 до 34
 29. Бате Бркића: непарни број 17 и парни бројеви од 12 до 32
 30. Браће Дроњак: непарни бројеви од 11 до 17
 31. Каће Дејановић

 

 ПОСТУПАЊЕ ШКОЛЕ У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА

Поштовани родитељи,

због тренутне епидемиолошке ситуације и ступања на снагу ванредних мера добили смо упутство о наставку рада у ванредним околностима. Ситуација је, иако очекивана, нова за све нас и изискује посвећеност, стрпљење, разумевање, вештину, висок ниво професионализма, свести и ангажовање свих у оквиру својих стручних компетенција као и прелазак на друга, алтернативна средства и канале које ћемо у датој ситуацији примењивати. Министарство просвете, Влада Србије и тимови стручњака су осмислили начин деловања и примене наставе на даљину и успели у невероватном року да припреме и информишу школе и јавност о програму образовања на даљину емитовањем на каналима РТС-у и  РТС Планета.

Након иструкција школама, ми смо озбиљно и одговорно приступили задатку реализације наставе на даљину, користећи разне платформе, електронске уџбенике и остала средства, повезали се са ученицима и трудимо се да у датим околностима реализујемо овакав вид наставе на најадекватнији начин колико год је то могуће.

Трудимо се да наставницима пружимо помоћ и усмеравамо их у коришћењу свих најсавременијих средстава и алата за учење на даљину. Такође их свакодневно информишемо, усмеравамо и оснажујемо да као најзначајнији носиоци овог задатка дају максимум и остваре што је могуће већа постигнућа.

Прва недеља је без обзира на потешкоће, показала да су сви у оквиру својих могућности приступили реализацији и очекујемо да ће то у наредном периоду бити још лакше и квалитетније и да ће се сваким даном превазилазити проблеми и недостаци.

Трудићемо се да не преоптеретимо децу садржајима али да им пружимо основни ниво знања и подржимо их у континуираном учењу и осамостављивању, коришћењу разних извора знања и свих електронских платформи, што ће им надамо се бити од велике помоћи и за будуће школовање.

У овом периоду је осим континуиране наставе неопходно да децу колико је могуће растеретимо притиска и страхова, панике али их и упутити у озбиљност ситуације и потребе одговорног понашања.

Протекле недеље, наша ПП служба редовно је прослеђивала информације, пружала помоћ и подршку, слала  дописе и упутсва старешинама  која су они вама проследили  или  је набитнија обавештења  школа  објављивала на сајту Школе .

Како бисмо вам помогли и оснажили и вас у овом важном задатку, организоваћемо  психолошко-педагошку подршку и направити  на сајту страницу коју можете пратити.Ту ћете моћи да нађете неке савете за анимирање деце, ослобађање од стреса као и остале врсте подршке и упутства која вам могу бити од помоћи.

Молимо вас овим путем да предузмете све мере личне изолације као и да нас обавештавате о здравственој ситуацији деце, како бисмо објединили податке и помогли надлежним здравственим службама у свим мерама и планирању јер су ти подаци драгоцени како би се што брже, ефикасније и ефективније деловало. Ово су важни подаци не само на микроплану, него на плану шире заједнице.

Сви можемо и неопходно је да личним примером дамо допринос да се ова озбиљна епидемиолошка ситуација сведе на најмањи могући ниво и не поприми пандемијске размере.

Што више код деце, заједничким снагама подигнемо свест о потреби, начину чувања здравља али и потреби и значају образовања, веће су шансе да их сачувамо од разних опасности и позитивно утичемо на њихов развој и будућност.

Са великим поштовањем, жељом да што лакше и боље превазиђемо ову ситуацију, потешкоће, сачувамо ученике, породице, здравље, присебност, свест и истрајемо у заједничком задатку колективно и појединачно,

Управа школе

РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА

ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

ЦЕНЕ УЖИНЕ И БОРАВКА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019/2020.

МЕСЕЦ                     ЦЕНА УЖИНЕ          ЦЕНА БОРАВКА         БР.РАД. ДАНА        БР. ДАНА У МЕСЕЦУ

СЕПТЕМБАР           540,00                           2660,00                           21/11                           21

ОКТОБАР                 1030,00                         2660,00                          23                                23

НОВЕМБАР             981,00                           2533,00                           20                                21

ДЕЦЕМБАР             749,00                            1935,00                           16                                22

ЈАНУАР                    537,00                            1388,00                           12                                20

ФЕБРУАР                 816,00                            1596,00                            12                                20

МАРТ                        1030,00                          2660,00                           22                               22

АПРИЛ                     702,00                            1814,00                            15                                22

МАЈ                           981,00                             2533,00                           20                               21

ЈУН                            562,00                             1451,00                           12                                22

УЛОГА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА, ПОРОДИЦЕ, ШКОЛЕ И
ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

У уторак, 12.11.2019. у 17.30 је у нашој школи организован ТЕМАТСКИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК О УЛОЗИ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА, ПОРОДИЦЕ, ШКОЛЕ И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА.

Предавању је присуствовало осамдесет заинтересованих родитеља ученика четвртог разреда.

У оквиру организације Црвеног крст – Новог Сада формиран је стручни тим који води родитељске састанке на тему превенције насиља у основним школама. Како родитељи имају веома важну улогу у животу и развоју детета, желели смо  да као једна одговорна школа истакнемо значај превентивних програма који су усмерени на одрасле.

Сматрали смо да родитељи треба да буду информисани о проблему повећаног насиља међу младима. Граница испољавања скоро свих облика насиља (физичко, психичко, социјално, и злоупотребом информационих технологија и других комуникационих програма) се нагло померила и на ниже узрасте, а родитељи, врло често, нису свесни овог проблема. 

С циљем примарне превенције насиља, родитељи су упознати са врстама насиља, начинима реаговања школе и других институција у ситуацијама насиља, као и са њиховом васпитном улогом у спречавању јављања насиља.  Зато је циљ да се ови родитељски састанци реализују већ у нижим разредима основне школе, односно за родитеље ученика четрвтог разреда. На овај начин, може се постићи благовремена превенција насиља међу децом.

Стручни тим предавача чинили су: 

– мр Маја Петаков Вуцеља – магистар психологије, школски психолог у ОШ“Жарко Зрењанин“ Нови Сад

– Златица Јовић – дипломирани психолог, саветница Министарства просвете у Школској управи Нови Сад и координатор тима за заштиту деце од насеља, злостављања и занемаривања за јужно-бачки и сремски округ

– Далиборка Војводић Томовић – дипломирани правник, инспекторка МУП-а, руководилац групе за сузбијање малолетничке деликвенције у Одељењу криминалистичке полиције ПУ Нови Сад 

Психолог је током родитељског састанка говорила о улози  породице и школе на развој дететове личности и презентовала је различите васпитне стилове, као и који начини васпитавања су ризични за појаву агресије код деце. Представљено је и на које и какве промене понашања код деце је неопходно да родитељи реагују, односно да препознаје да ли је њихово дете можда жртва насиља или је чак и у улози насилника. Презентовани су  и конструктивни начини успостављања сарадничких односа између породице и школе.

Саветница Министарства просвете је говорила о улози Министарства просвете  у превенцији насиља и ситуацијама када се насиље догоди. Презентовала је начине сарадње Министарства просвете и школа, као и начине сарадње министарства и родитеља. Саветница је упознала родитеље и са законском регулативом која је обавезујућа за све актере образовно-васпитног система (нивоима и врстама насиља и како се реагује у зависности од нивоа насиља).

Инспекторка МУП-а је указала на правне аспекте проблема повећаног насиља међу малолетницима и законске регулативе које прате овај проблем. Такође је објаснила која је улога МУП-а у ситуацијама насиља, фокусирајући се на улогу родитеља у сарадњи са МУП-ом, ако до насиља дође. Инспекторка објашњава и на који начин се остварује сарадња МУП-а са школом као и са Министарством просвете и Центром за социјални рад. Презентовала је и примере из праксе као и начине реаговања у складу са одређеним ситуацијама.

Циљна група овог предавања су родитељи.  

 • У првом реду добили су тачне и врло прецизне информације о самим променама понашања код деце које указују на то да је дете или насилник или жртва насиља и како да се понашају у тој ситуацији. 
 • Добили су информације о различитим васпитним стиловима и њиховим предностима и недостацима. 
 • Посаветовани су како да реагују у ситуацијама када примете да је њихово дете жртва или насилник, коме и на који начин да се обрате за помоћ. 
 • Оваква обученост родитеља поспешиће комуникацију између њих и школе, а по потреби и са Министарством просвете, МУП-ом, Центром за социјални рад. На тај начин, индиректно ће  ефекти овог програма имати утицаја и на децу.

Појединачни циљеви:

 • Родитељи су боље информисани о проблему повећаног насиља међу младима, предностима и недостацима различитих васпитних стилова, њиховој улози у превенцији насиља.
 • Побољшана је комуникација на релацији породица-школа- Министарство просвете- Центар за социјални рад- МУП.
 • Рано препознавање ризичних облика понашања код деце.

Координатор Црвеног крста

Сања Станковић

 

 

 

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ ОСМОГ

УПИСУЈЕ У ПРВИ РАЗРЕД

 

ДЕЦУ РОЂЕНУ    ГОДИНЕ И ДЕЦУ РОЂЕНУ У ЈАНУАРУ  И  ФЕБРУАРУ   ГОДИНЕ.
УПИС ЈЕ ОБАВЕЗАН.

УПИС ТРАЈЕ ОД 1.АПРИЛА ДО 31.МАЈА 2019.:

УТОРКОМ, ЧЕТВРТКОМ И ПЕТКОМ ОД 8 ДО 12 САТИ

ПОНЕДЕЉКОМ И СРЕДОМ ОД 14 ДО 18 САТИ

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО:

1.ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ( ОРИГИНАЛ)

2.ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ДЕТЕТА
3.ЛИЧНА КАРТА НА УВИД
4. ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ПОТВРДА ОБА РОДИТЕЉА О РАДНОМ ОДНОСУ ( за боравак примамо до попуњености група)
5.УВЕРЕЊЕ О ПОХАЂАЊУ ПРИПРЕМНОГ  ПРЕДШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА ( достављате накнадно )

НАПОМЕНА: ТЕСТИРАЊЕ СЕ ЗАКАЗУЈЕ ПРИ УПИСУ

 

 

КОНКУРС ЗА УПИС У ВОЈНЕ ШКОЛЕ

VOJNE SKOLE 2 VOJNE SKOLE 1

 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ

 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА