ПРВА ВОЈВОЂАНСКА

KAЛАМКОВИЋ СНЕЖАНА

ПРЕДАВАЊЕ НАСТАВНИКА ХЕМИЈЕ
ДР СНЕЖАНЕ КАЛАМКОВИЋ НА РТС 3

Датум подношења извештаја: 10. октобар 2020. год.

Назив реализоване активности: „Онлајн настава на РТС3”

Опис реализоване активности: У складу са новонасталом епидемиолошком ситуацијом, на РТС3 се емитују наставне јединице из свих наставних предмета основне школе.

Време раелизације: 7. април 2020. год.

Место реализације: „РТС3”, Београд

Продукти рада/доказ о реализованом:

Заступљеност метала у природи и њихова својства – обрада

„Мала школа хемије и технологије IV” – „Лабораторијске анализе, Невидљива микробиологија”

Наставница др Снежана Каламковић је уз сарадњу колегинице др Тамаре Премовић (саветник-сарадник ШУ НС) водила ученике (18 ученика осмог разреда) у Техничку школу „Павле Савић”, Нови Сад, (16. X 2020.) да би присуствовали манифестацији. Ученици су били подељени у три групе са по 6 ученика. Обишли су пет различитих учионица. Активно су учествовали у огледима. Ученици су сазнали који смерови постоје у стручној школи, али и где би могли да се запосле после завршетка наведене школе.