ДАРОВИ ЕМИЛА КАМЕНОВА

ДАРОВИ ЕМИЛА КАМЕНОВА

УВЕК АКТУЕЛНО – КАКО ВАСПИТАВАТИ

Емил Каменов (Београд1940 – 2017) је велики српски педагог, био је професор Филозофског факултета у Новом Саду. Подручја којима се бавиo: предшколска педагогија као наставна и научна дисциплина, методика васпитно-образовног рада са предшколском децом, универзитетска педагогија, стратегија развоја система васпитања и образовања у условима транзиције…[1]

Њему је посвећен научни рад на међународном научном скупу „Наука и настава данас“, 2017. године.

Погледајте ЕМИЛОВИ ДАРОВИ