ПРВА ВОЈВОЂАНСКА

Уплате за март

Обавештавамо родитеље да је цена ужине за март 470,00 динара.

Цена продуженог боравка у Школи, за март је 1210,00 динара