6Mar

Јавне набавке 2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 8-2018 – Опремање сале

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 8-2018 – Опремање фискултурне сале 8-2018

Одговор конкурсна документација – Опремање фискултурне сале 8-2018

Измена конкурсне документације – Опремање фискултурне сале 8-2018

Позив за подношење понуда – Опремање фискултурне сале 8-2018

Конкурсна документација -Опремање фискултурне сале 8-2018

План јавних набавки за 2018. годину

Oбавештење о закљученом споразуму за ЈНОП 7/2018 храна и пиће

Одговори за ЈНОП храна и пиће

Конкурсна документација за ЈНОП 7-2018 храна и пиће

Позив за подношење понуда ЈНОП 7-2018 храна и пиће

Одлука о  додели уговора за ЈНМВ 6-2018 осигурање партија 1 и 2

Измене и допуне за ЈНМВ 6-2018 осигурање партија 2

Измене и допуне за ЈНМВ 6-2018  осигурање партија 1

Измене документације за ЈНМВ 6-2018 осигурање партија2

Измене документације за ЈНМВ 6-2018 осигурање партија1

Конкурсна документација за ЈНМВ 6-2018 осигурање партија2

Конкурсна документација за ЈНМВ 6-2018 осигурање партија1

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 6-2018 осигурање

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 5-2018 материјал за образовање

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 5-2018 материјал за образовање

Конкурсна документација за ЈНМВ 5-2018 материјал ѕа образовање

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 5-2018 материјал за образовање

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 4-2018 замена прозора и плочица

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 4-2018 замена прозора и плочица 1/3

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 4-2018 замена прозора и плочица 2/3

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 4-2018 замена прозора и плочица 3/3

Конкурсна документација за ЈНМВ 4-2018 замена прозора и плочица

Одлука о покретању поступла ЈНМВ 4-2018 замена прозора и плочица

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-2018 партија1

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 3-2018 партија2

Одлука о обустави поступка за ЈНМВ  3-2018 материјал за образовање 3-2018

Одлука о додели уговора за ЈНМВ  3-2018 материјал за образовање 3-2018

Обавештење о продужењу рока – Материјал за образовање 3-2018

Измене конкурсне документације- Материјал ѕа образовање 3-2018

Одлука о додели уговора за JНМВ 1-2018 електрична енергија

Конкурсна документација за ЈНМВ 1-2018 електрична енергија

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1-2018 електрична енергија