ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНУ СТРУЧНО-АНАЛИТИЧКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИКао в.д. директор школе пратио сам  реализацију gодишњег плана рада школе за школску 2016/17.         као и реализацију планираних … Read More