ПРВА ВОЈВОЂАНСКА

ДАРОВИ ЕМИЛА КАМЕНОВА

ДАРОВИ ЕМИЛА КАМЕНОВА УВЕК АКТУЕЛНО – КАКО ВАСПИТАВАТИ Емил Каменов (Београд, 1940 – 2017) је велики српски педагог, био је професор Филозофског факултета у Новом Саду. Подручја којима се бавиo: предшколска педагогија као наставна и научна … Read More