ПРВА ВОЈВОЂАНСКА

Боравак у ванредним условима

ПОЗДРАВ ИЗ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА


У осмој седмици остваривања образовно-васпитног рада учењем на даљину, од 11. маја 2020. године, учитељи који раде у продуженом боравку су започели са непосредним образовно-васпитним активностима. Извршили смо испитивање потреба родитеља за повратак ученика у продужени боравак у условима када родитељи немају друго решење за чување деце и од 152 ученика пријавило их се 26. Пошто је дозвољено да групе продуженог боравка буду састављене од највише 9 ученика, распоредиле смо ученике у три групе. Саставиле смо План рада продуженог боравка у ванредној ситуацији и распоред смена.

Поред редовног праћења наставе на даљину, деца су провела доста времена у школском дворишту, обележавали смо значајне датуме – Светски дан писања писма, Светски дан птица селица, Светски дан породице, Међународни дан спорта, Светски дан лептира, и уредили тематске паное. Одржале смо ученицима неколико радионица у циљу едуковања са тренутном ситуацијом и такође уредиле тематски пано.

И даље смо слали ученицима који не долазе у продужени боравак много занимљивих задатака, мозгалица, загонетки, преметаљки, квиз-питања, брзалица, едукативних садржаја у вези са обележавањем значајних датума, предлога за вежбе телесног обликовања и игре, што ћемо наставити до краја школске године. 

Слободно време и слободне активности: слушање музике, играње друштвених игара (уз мере предострожности – прописана удаљеност), радионице (према интересовању – здравствено-едукативне, драмске, ликовне, музичке, рецитаторске, литерарне, еколошке, о ненасилној комуникацији, о толеранцији, о техникама ефикасног учења, о емоцијама…), игре у школском дворишту, гледање цртаних филмова, квизови, тематско уређивање паноа, такмичење у вештинама и способностима, израда различитих рукотворина, читање литературе за децу…