Бесплатни уџбеници

Пројекат  БЕСПЛАТНИ  УЏБЕНИЦИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да и за школску  2021/22. годину, обезбеди бесплатне уџбенике које су школе изабрале да користе у настави.

У складу са тим, обавештавамо родитеље о условима за доделу бесплатних уџбеника, као и о потребној документацији и начину пријаве.

Рок за унос података је 1. март 2021. Родитељи који имају право да конкуришу, треба да пријаве своје дете одељењском старешини до 24.фебруара 2021. године, јер су рокови веома кратки за обраду података и унос у ИС Доситеј. Родитељи треба да достави старешини и потребну документацију у зависности од основа по ком конкуришу: копију решења социјалне помоћи, решења интересорне комисије  или потврде о школовању деце. Ако су деца ученици наше школе, потребно је да родитељи пријаве своју децу одељенском старешини. За ученике на школовању у средњој школи или факултету доставити потврде, такође одељенском старешини.

Како би олакшали и наставницима и родитељима, пријава и документација  може да се достави и електронским путем одељенском старешини.

Надамо се и молимо  да комуникацију са родитељима сведемо на електронску, чиме ћемо смањити директне контакте, што је у обостраном интересу  а уједно ћемо  и родитељима уштедети време. Сву потребну документацију могу скенирати или фотографисати и тако послати  старешини.

Због искуства из предходних година скрећемо пажњу да се приликом пријаве пише индекс разреда и одељење које дете тренутно похађа, како не би било грешака при уносу а касније и при испоруци.

Допис о Пројекту са условима и информацијама ће бити прослеђен и Савету родитеља.
Допис Министарства просвете отворите ОВДЕ