3Mar

Јавне набавке 2020

Конкурсна документација ЈНМВ 1/2020- електрична енергија

Oдлука о додели уговора ЈНМВ 1/2020 – електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1/2020 – електрична енергија