14Mar

Јавне набавке 2019

 

Obavestenje o zakljucenim narudzbenicama IV kv

Obavestenje o zakljucenim narudzbenicama IV kv (1)

 

 

5 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA (17)

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА НОВОИЗГРАЂЕНЕ УЧИОНИЦЕ

Odgovor na pitanje (1)

 

 

 

Позив за подношење понуда ЈНМВ 10/2019 набавка додатних средстава
Kонкурсна документација ЈНМВ 10/2019 набавка додатних средстава
Обавештење о издатим наруџбеницама ЈНМВ 7/2019- исхрана ученика
Обавештење о издатим наруџбеницама ЈНМВ 4/2019- материјал за образовање
Обавештење о издатим  наруџбеницама ЈНМВ 3/2019- материјал за хигијену
Обавештење о закљученом споразуму ЈНОП 7/2019 – исхрана ученика
Одлука о додели уговора ЈНОП 7/2019 – исхрана ученика
Позив за подношење понуда ЈНМВ 9/2019 – стручни надзор за санацију спортског игралишта
Конкурсна документација ЈНМВ 9/2019 – санација спортског игралишта
Конкурсна документација ЈНМБ 8/2019 – санација спортског игралишта
Позив за подношење понуда ЈНМВ 8/2019 – санација спортског игралишта
Позив за подношење понуда за јавну набавку добара 7/2019 – исхрана ученика
Конкурсна документација ЈНОП 7/2019 – исхрана ученика
Одлука о додели уговора ЈНМВ 6/2019 – осигурање партија2
Одлука о додели уговора ЈНМВ 6/2019 – осигурање партија1
План набавки за 2019. годину
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 6/2019 – осигурање
Измена конкурсна документација ЈНМВ 6/2019 – осигурање партија 2
Измена конкурсна документација ЈНМВ 6/2019 – осигурање партија 1
Конкурсна документација ЈНМВ 6/2019 – осигурање партија2
Конкурсна документација ЈНМВ 6/2019 – осигурање партија1
Позив за подношење понуда ЈНМВ 6/2019 – осигурање
Oбавештење о закључењу уговора ЈНОП 2/2019 надоградња спрата
Правилник о набавкама
Оквирни споразум 4/2019 – материјал за образовање
Оквирни споразум ЈНМВ  3/2019 – материјал за хигијену
Одлука о додели уговора ЈНМВ 5/2019 – надоградња спрата
Конкурсна документација ЈНМВ 4/2019 – материјал за образовање
Позив за подношење понуда ЈНМВ 4/2019 – материјал за образовање
Конкурсна документација ЈНМВ 3/2019 – материјал за хигијену
Позив за подношење понуда ЈНМВ 3/2019 – материјал за хигијену
Измена конкурсне документације ЈНОП 2/2019 – надоградња спрата
Одговор на захтев бр.1  24/2019
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНОП 2/2019 надоградња спрата
Конкурсна документација ЈНМВ 5/2019 – стручни надзор, надоградња спрата
Позив за подношење понуда ЈНМВ 5/2019 – стручни надзор, надоградња спрата
Конкурсна документација за јавну набавку радова ЈНОП 2/2019 – надоградња спрата
Позив за подношење понуда ЈНОП 2/2019 – надоградња спрата

Одлука о додели уговора ЈНМВ  1/2019 – електрична енергија

Конкурсна документација ЈНМВ 1/2019 – електрична енергија
Позив за подношење  понуда ЈНМВ 1/2019 – електрична енергија