14Mar

Јавне набавке 2019

Одлука о додели уговора ЈНМВ 5/2019 – надоградња спрата
Конкурсна документација ЈНМВ 4/2019 – материјал за образовање
Позив за подношење понуда ЈНМВ 4/2019 – материјал за образовање
Конкурсна документација ЈНМВ 3/2019 – материјал за хигијену
Позив за подношење понуда ЈНМВ 3/2019 – материјал за хигијену
Измена конкурсне документације ЈНОП 2/2019 – надоградња спрата
Одговор на захтев бр.1  24/2019
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНОП 2/2019 надоградња спрата
Конкурсна документација ЈНМВ 5/2019 – стручни надзор, надоградња спрата
Позив за подношење понуда ЈНМВ 5/2019 – стручни надзор, надоградња спрата
Конкурсна документација за јавну набавку радова ЈНОП 2/2019 – надоградња спрата
Позив за подношење понуда ЈНОП 2/2019 – надоградња спрата

Одлука о додели уговора ЈНМВ  1/2019 – електрична енергија

Конкурсна документација ЈНМВ 1/2019 – електрична енергија
Позив за подношење  понуда ЈНМВ 1/2019 – електрична енергија