24Feb

Јавне набавке 2016

Позив за подношење понуда 4/2016 санитарни чвор

Конкурсна документација 4/2016 санитарни чвор

Конкурсна документација 4/2016 санитарни чвор измена

Одлука о додели уговора 4/2016 санитарни чвор

Обавештење о закљученом уговору 4/2016 санитарни чвор

Позив ѕа подношење понуда 5/2016 осигурање

Конкурсна документација 5/2016 осигурање

Одлука о додели уговора 5/2016 осигурање

Позив за подношење понуда 6/2016 прозори

Конкурсна документација 6/2016 прозори

Одлука о додели уговора 6/2016 прозори

Обавештење о закљученом уговору 6/2016 прозори

Позив за подношење понуда 7/2016 кров

Конкурсна документација 7/2016 кров

Одлука о додели уговора 7/2016 кров

Обавештење о закљученом уговору 7/2016 кров