3Apr

Школски тимови

ШКОЛСКИ ТИМОВИ, СТРУЧНИ АКТИВИ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ

 1.     ТИМ ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА

              РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА И ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

1. Биљана Кривокућа
2. Мирослава Николић
3. Снежана Вучуревић
4. Јасмина Булатовић
5. Ана Проле
6. Бранка Богосављевић
7. Војислава Кољевић
8. Дејан Познић
9. –представник родитеља
10. Координатор- Душан Косановић
 1.     ТИМ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ

РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА И ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

1. Биљана Кривокућа
2. Мирослава Николић
3. Снежана Вучуревић
4. Јасмина Булатовић
5. Ана Проле
6. Бранка Богосављевић
7. Војислава Кољевић
8. Дејан Познић
9. – представник родитеља
10. Координатор- Душан Косановић
 1.     ТИМ ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
1. Снежана Миљанић
2. Биљана Папић
3. Биљана Кривокућа
4. Вера Војнак
5. Радмила Лацковић
6. Маја Продановић
7. Снежана Вучуровић
8. Нина Вериш Станимиров
9. Гордана Стефановић- координатор
10. Јасна Џуџар
11. Јасмина Булатовић
12. – представник родитеља
 1.     ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
1. Наташа Марцикић
2. Тамара Киселица
3. Гордана  Живковић
4. Весна Пешић
5. Ирена П. Марковић
6. Дејан Познић
7. Георг Реџек
8. Сандра Кнежевић
9. Татјана Вељковић- координатор
10. – представник родитеља

         

 1.  ТИМ  ЗА  БЕЗБЕДНОСТ, ЗАШТИТУ  УЧЕНИКА  И

– И БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА

1. Милица Матић
2. Маријана Стојић
3. Петар Недић
4. Невенка Новчић
5. Миливој Илијин
6. Драгослав Андрин
7. Николина Коњевић
8. Тома Рожмарић
9. Срећко Лазић – координатор
10. Татјана Вељковић
11. – представник родитеља
 1.     СТРУЧНИ  АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
1. Марија Тир Борља
2. Вера Срдић
3. Срећко Лазић
4. Сунчица Торбица
5. Гордана Стефановић
6. Глиша Гаврилов
7. Кањух Владимир
8. Славица Вуковић – координатор
9. – представник родитеља
 1.     ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА
1. Весна Баришић
2. Гордана Стефановић – координатор
3. Снежана Каламковић
4. Срећко Лазић
5. -представник родитеља

8.СТУЧНИ АКТИВ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

РУКОВОДИОЦИ  СТРУЧНИХ АКТИВА И ПЕДАГОГ

1. Николина Коњевић српски језик
2. Снежана Милојковић математика
3. Симин Марија страни језици
4. Отилија Херубел билогија
5. Жељко Стојић и Невенка Игњатић историја и географија
6. Георг Реџек, Ивана Лацковић ликовна и музичка к.
7. Драгослав Бацковић техничко образовање
8. Борисав Миљанић физичко васпитање
9. Флорика Дадић, Снежана Каламковић физика и хемија
10. Гордана Стефановић педагог
11. – представник родитеља
 1. ТИМ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА
1. Душанка Баришић
2. Бранислава Недић
3. Александар Атанасковић
4. Јелена Лалић  – координатор

10.ТИМ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ     

1. Данијела Аџић
2. Предраг Танацковић
3. Жељка Малетић Мушицки- координатор
4. Борислава Јојкић
5. Маријана Михајловић
6. – представник родитеља

11.ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПРЕГЛЕДАЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Сунчица Торбица
2. Гордана Стефановић
3. Татјана Вељковић
 1. ТИМ ЗА АНКЕТИРАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА
1. Сунчица Торбица
2. Вера Срдић
3. Татјана Вељковић
4. Глиша Гаврилов
5. Владимир Кањух- координатор

13.ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Отилија Херубел
2. Ирена Тошић
3. Мирјана Марјановић- координатор
4. Флорика Дадић

14.ТИМ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ

1. Вера Војнак
2. Драгана Машић
3. Александра Матић Телечки
4. Зорица Мркшић
5. Елеонора Опачић -координатор

15.ТИМ  ЗА  ЕСТЕТСКО  УРЕЂЕЊЕ  ШКОЛЕ

1. Крстиња Радин
2. Георг Реџек
3. Горана Мраковић
4. Слободанка Илић -координатор
5. Елеонора Болманац
6. Љиљана Сударов
7. Јелена Симић
 1. ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. Сунчица Торбица – координатор
2. Гордана Стефановић
3. Татјана Вељковић

17.ТИМ ЗА  МЕДИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ (И WEB SAJT ) ШКОЛЕ

1. Глиша Гаврилов
2. Вера Срдић -координатор
3. Сања Станковић
4. Марија Тир Борља
5. Гордана Стефановић
6. Наташа Пралица
7. Марина Токин
8. Вуковић Славица
 1.                    ТИМ ЗА ОПРЕМАЊЕ И НАБАВКУ
1. Душан Косановић- координатор
2. Сунчица Торбица
3. Татјана Вељковић
4. Гордана Стефановић
5. Срећко Лазић
6. Гордана Ђуричић
7. Никола Козарчић

19.ТИМ ЗА ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА

1. Сунчица Торбица
2. Срећко Лазић
3. Татјана Вељковић
4. Петар Недић
5. Војислава Кољевић
6. Марија Тир Борља
7. Виолета Лунић-представник родитеља
 1.    ВОЂЕЊЕ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ
1. Радмила Лацковић
2. Мирослава Николић
3. Сунчица Торбица- координатор
 1.                 АКТИВНОСТИ  ДЕЧЈЕГ  САВЕЗА
1. Нина Вериш Станимиров- координатор
2. Александра Мишковић
 1.    АКТИВНОСТИ  ЦРВЕНОГ КРСТА
1. Сања Станковић -координатор
2. Зоран Бошњак
 1.                      ЗАПИСНИЧАР НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА: Сања Стокић
 2.                      РУКОВОДИЛАЦ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА: Весна Баришић