ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТИ ЗА ЗДРАВСТВО И ОБРАЗОВАЊЕ

ПОКРЕНУЛИ СУ ИНИЦИЈАТИВУ БОЉЕГ ИНФОРМИСАЊА УЧЕНИКА И ЊИХОВИХ РОДИТЕЉА У ОБЛАСТИ ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВЉА.

У циљу боље информисаности грађана АП Војводине о здравственим питањима, промоције здравља, здравих стилова живота и здравственог васпитања, а посебно у циљу превенције различитих појавних облика болести завишости, Покрајински секретаријат за здравство припремио је 32 кратка ТВ формата, 2 ТВ спота и 8 анимираних филмова едукативног карактера погодних за презентовање, како младим, тако и њиховим родитељима.

Све што је потребно младим људима да сазнају о питањима која су у вези са превенцијом и контролом хроничних незаразних болести тј. појединим појавним облицима болести зависности (зависности од: психоактивних супстанци, алкохола, цигарета, коцке и интернета), могу пронаћи у серијалу ТВ емисија „Ти одлучи“ на web sajtu www.tiodluci.rs“, на који желимо да Вас упутимо, сигурни да ће то бити најбољи пут ка информисању и едукацији оних који управо одрастају.

Реч је о, на једном месту, обједињеном и прилагођеном знању еминентних лекара и стручњака, c информацијама које cy јасне, сигурне и права cv смерница за оно што треба учинити и што ће заштитити децу и младе.