ОБУКА ИЗ ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ

ОСНОВНА ШКОЛА   

“ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”  

НОВИ САД     

ДАТУМ: 22-23.11.2016.

 

ИЗВЕШТАЈ

Познавање прве помоћи је ствар опште и професионалне културе сваког човека.

          Инструктори Црвеног крста Србије, лиценцирани предавачи, 22. и 23.11.2016. год. спровели су  дводневну обуку у пружању прве помоћи на основу Програма обуке из области пружања прве помоћи у трајању од 12 часова.

          Обука у пружању прве помоћи се реализовала у нашој школи са ученицима шестог и седмог разреда и рад се изводио у групи од 18 полазника.

Предавачи су донели сва неопходна материјално-техничким средства  за извођење наставе:

 -тренажну лутку за реанимацију и средства за чишћење и дезинфекцију лутке,

– санитетски материјал и приручни материјал за имобилизацију,

-едукативни материјал

– Приручник прве помоћи за предаваче и методолошко упутство за рад предавача, предавања презентације, видео едукативни материјал, тест питања за писмени део испита и практичан рад на полигону и

-лаптоп и пројектор за квалитетно извођење наставе.

     Програм обуке из прве помоћи обухвата следеће градиво:

-прва помоћ, њен значај, циљ и основне мере и поступци,

-поступак на месту несреће,

-средства за пружање прве помоћи и њихова примена,

-прва помоћ у стањима непосредне угрожености живота – оживљавање, поступак за особом без свести и код загушења,

-крвављење и методе привременог заустављања крвављења,

-ране и њихово збрињавање у оквиру прве помоћи,

-повреде коштано-зглобног система,

– нагло настале болести и стања (прва помоћ код болести срца, напада астме, епи напада, можданог удара, шећерне болести и др), прва помоћ код опекотина и

-завршни тест и практичан рад.

 

          Инструктор  у реалистичком приказивању повреда, обољења и стања је веродостојно шминкао ране, обољења и стања и учествовао у изради полигона за извођење практичног рада.

pp-djaci

Сваки учесник  на крају обуке полаже испит. Ученик који положи испит добија сертификат о завршеној обуци пружања прве помоћи (сви ученици су положили испит).На крају обуке полазници добијају уверење о завршеном основном курсу, које важи 5 година. Уверење које се стиче на крају успешно завршене обуке је у складу са  Законом о безбедности и здравља на раду.

КоординаторЦрвеногкрста

Сања Станковић