ИНФОРМАЦИЈЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ

 

 

 

 

 

Родитељи се распитују требају ли да помогну у обезбеђивању сапуна, убруса, дезинфекционих средстава и другог?
Такође питају на који начин се школа организовала да се спречи евентуално преношење вируса.

Поштовани родитељи,

Свака помоћ је добродошла ( сапуни, дезинфекциона средства, папирни убруси…) и захваљујемо се на сарадњи и доброј вољи.
Ситуација у нашој школи је за сада стабилна и под контролом.
Вршимо све препоручене и информативне и појачане хигијенске мере.
На дневном нивоу контролишемо ситуацију и проверу стања и броја присутних ученика.
Немамо ни један случај оболелог детета.
Неколико здравих ученика је због путовања превентивно стављено у социјалну изолацију 14 дана по препоруци Министарства и Института за здравље. На нашем сајту и огласним таблама су обавештења о превентивним мерама.Сви наши заполени су упознати са потребним процедурама које су издала надлежна министарства.
У  контакту смо са свим надлежним институцијама од којих добијамо упутства за мере које следимо у потпуности.
Такође пријављујемо број одсутне деце и сваки случај детета који је у изолацији, на дневном нивоу.
Препорука за родитеље је да НЕ ШАЉУ децу у школу ако примете симтоме болести, да се избегавају већа дружења, организовање прослава и већа окупљања уопште као и путовања.Децу пристиглу са пута такође не пуштати у школу док не прође рок могуће инкубације вируса од 14 дана.
Пријавити нам обавезно сваки случај или сазнање о болести у породицама.
Молимо такође да се буде пажљив са свим информацијама, јер има много дезинформација, како би се избегла непотребна паника.
И даље ћемо пратити упутства  и обавештавати вас о потребним мерама.
За сада нема разлога за велики страх али има разлога за одговорно понашање.
С поштовањем,
Управа школе