Blog, News, Новости

11May

Бесплатни уџбеници

Министраство просвете реализује пројекат “Бесплатни уџбеници за 2016/2017. год”. Заинтересовани родитељи који су корисници новчане социјалне помоћи треба да се пријаве одељењском старешини најкасније до 17. маја 2016. године.knjiga

Поред пријаве за бесплатне уџбенике, родитељи треба да доставе школи потврду надлежног органа социјалне заштите да су корисници новчане социјалне помоћи као и писану сагласност да школа може да обрађује те податке, најкасније до 10. јуна 2016. год. Родитељи који не доставе потврду неће моћи да конкуришу за бесплатне уџбенике.